BASES i PREMIS

BASES

El festival està obert a realitzadors de tot el món. Pot participar qualsevol curtmetratge amb una durada màxima de 20 minuts i completat amb posterioritat a l’1 de gener de 2020.

Els curtmetratges l’idioma original dels quals no sigui el català o l’espanyol hauran de tenir subtítols en català o espanyol.

La inscripció al festival es realitzarà mitjançant la plataforma Festhome fins el 14 de gener 2022.

S’accepten curtmetratges de tot tipus o gènere (ficció, documental, animació, experimental, etc.).

Els curtmetratges seleccionats rebran una notificació oficial del festival via correu electrònic abans del dia 10 de maig de 2022. Per a la seva projecció caldrà rebre’ls en el seu format d’exhibició (digital H264 1920×1080) mitjançant descàrrega per vincle privat (Vimeo, WeTransfer o similar). També caldrà remetre la resta de documents necessaris: subtítols, imatges, fitxes tècniques… Aquest enviament caldrà fer-lo abans del 20 de maig de 2022.

El festival comptarà amb els següents jurats: un jurat oficial format per membres del món del cinema i de les arts; un jurat de veïns i veïnes del barri; un jurat social format per associacions i institucions socials i culturals del barri; un jurat jove; un jurat de gent gran; un jurat estudiantil.

PREMIS

Premi a la millor direcció de curtmetratge segons el Jurat Oficial: 400 €

Premi al millor curtmetratge de temàtica social segons el Jurat Social: 250 €

Premi al millor curtmetratge segons el Jurat de Veïns i Veïnes: 250 €

Premi al millor curtmetratge en català: 250 €

Altres reconeixements: millor curtmetratge segons el jurat jove; millor curtmetratge segons el jurat de gent gran; millor curtmetratge segons el jurat estudiantil; millor fotografia, millor música original, millor interpretació, millor muntatge i millor so atorgats pels alumnes organitzadors.

El festival podrà editar i utilitzar material imprès de les obres que s’exhibeixin. Així mateix, podrà utilitzar un fragment de l’obra per a la seva difusió en mitjans de comunicació i la seva pàgina web o xarxes socials.

Durant la celebració del festival, l’organització es reserva el dret d’exhibir les pel·lícules seleccionades en totes les sessions públiques que estimi convenient. Així mateix, durant la celebració del festival, l’organització es reserva el dret de distribuïr els curtmetratges per televisió i per internet. Les productores cediran els drets per a l’exhibició pública de les seves pel·lícules durant el temps de celebració del Festival sense cap cost per al mateix. 

El festival es reserva així mateix el dret de projectar alguns dels curtmetratges seleccionats en sessions itinerants de l’Filmserè – Festival Internacional de Curtmetratges de la Florida posteriors al festival, que seran degudament comunicades amb antelació als responsables dels curtmetratges afectats.

L’organització es reserva el dret de modificar parcialment o totalment aquestes bases en qualsevol moment. Tot conflicte serà resolt per l’organització de festival.

La participació al festival implica la total acceptació d’aquestes bases.

Filmsere Logo

El festival es reserva així mateix el dret de projectar alguns dels curtmetratges seleccionats en sessions itinerants de l’Filmserè – Festival Internacional de Curtmetratges de la Florida posteriors al festival, que seran degudament comunicades amb antelació als responsables dels curtmetratges afectats.

L’organització es reserva el dret de modificar parcialment o totalment aquestes bases en qualsevol moment. Tot conflicte serà resolt per l’organització de festival.

La participació al festival implica la total acceptació d’aquestes bases.